Jak vydat knihu

Jak vydat knihu

V zásadě existují čtyři možnosti:

1. Vydání nákladem nakladatelství
2. Vydání nákladem autora pod hlavičkou nakladatelství a s nakladatelským ISBN
3. Vydání nákladem autora s autorovým ISBN (oficiální vydání)
4. Vydání nákladem autora bez ISBN (neoficiální vydání pro autorovu vlastní potřebu)
5. E-kniha

Co která možnost obnáší?

1. Vydání nákladem nakladatelství

Všechny náklady nese nakladatelství, které zajišťuje distribuci knihkupcům prostřednictvím největších celostátních distributorů (Euromedia, Dobrovský, Kosmas), autor poskytuje nakladatelství výhradní licenci na dobu 5 let, z prodejů je mu vypláceno 5 % z DPC* do prvního 1000 ks, dále honoráře stoupají s každým 1000 o 1 % až do výše 24 % z DPC*. (Distributoři s knihkupci si nechávají až 52 % z DPC*.) Dostává 10 ks z každého 1000 ks jako autorské výtisky a další si může odkupovat za 50 % DPC*. Text musí projít nejdříve placenou lektorací, na jejímž základě redakční rada rozhodne zda titul přijme k tomuto způsobu vydání. Lektoraci je třeba si objednat na stránce Objednávka lektorace knihy za 1200 Kč. Podrobnosti k formátům a zaslání textů viz níže.

2. Vydání nákladem autora pod hlavičkou nakladatelství

Nakladatelství dotuje vydání titulu slevou na redakčních pracích (korektury, obálka, grafika, zlom, prepress atd.), autor platí práce i výrobu a následně je vlastníkem celého nákladu a knihy přes nakladatelství přeprodává prostřednictvím největších celostátních distributorů (Euromedia, Dobrovský, Kosmas – může si je prodávat i sám). Autor dostává dle ceny knihy 35 až 40 % z DPC*, nakladatelství 8 až 13 % z DPC*. (Distributoři s knihkupci si nechávají až 52 % z DPC*.) Text musí projít nejdříve placenou lektorací, na jejímž základě redakční rada rozhodne zda titul přijme k tomuto způsobu vydání. Lektoraci je třeba si objednat na stránce Objednávka lektorace knihy za 1200 Kč. Podrobnosti k formátům a zaslání textů viz níže.

3. Vydání nákladem autora s autorovým ISBN (oficiální vydání)

Autor platí výrobu a následně je vlastníkem celého nákladu, distribuci si zajišťuje sám autor, nakladatelství knihu nedistribuuje, nakladatelství zajistí autorovi jeho vlastní ISBN, ohlašovací povinnost, zaslání povinných výtisků, případně další služby dle dohody. Výrobu zajišťujeme od 50 ks výše. Autor si může, ale nemusí objednat gramatické a stylistické korektury. (Důrazně doporučujeme si objednat minimálně gramatické.) Kalkulaci si můžete vyžádat na info@beletris.cz.

4. Vydání nákladem autora bez ISBN (neoficiální vydání jen pro autorovu vlastní potřebu)

Autor platí výrobu a následně je vlastníkem celého nákladu, vlastní knihu si může prodávat či rozdávat dle svých potřeb, nevznikají mu zákonné povinnosti (ohlášky, povinné výtisky atd.). Výrobu zajišťujeme od 50 ks výše. Nakladatelství knihu nedistribuuje. Autor si může, ale nemusí objednat gramatické a stylistické korektury. (Důrazně doporučujeme si objednat minimálně gramatické.) Kalkulaci si můžete vyžádat na info@beletris.cz.

5. E-knihy:

Ke všem možnostem si je možno doobjednat i výrobu e-knihy ve třech základních formátech najednou (e-pub, pdf a azw – Amazon, Kindle) případně je stejným způsobem možno si nechat vyrobit pouze e-knihu, anebo e-knihu s limitovaným nákladem pro vlastní potřebu (od 50 ks výše). I e-kniha může vyjít s ISBN a jedná se pak o oficiální vydání, registrované Národní knihovnou, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a kvalitními literárními servery. Pokud je e-kniha přijata k vydání pod naším ISBN a je prodávána na našem serveru, je z každého stažení e-knihy autorovi vyplácen podíl 65 % z DPC*. (Pozn.: na zakázku jsme schopni vyrobit e-knihu i v jakýchkoliv dalších formátech). V takovém případě musí text projít nejdříve placenou lektorací, na jejímž základě redakční rada rozhodne zda titul přijme k tomuto způsobu vydání. Lektoraci je třeba si objednat na stránce Objednávka lektorace knihy

Pozor! Důležité:

Každý text, který by měl vyjít dle bodu 1 a 2 MUSÍ PROJÍT LEKTORACÍ. Vzhledem k množství textů, které nám přicházejí do redakce (v roce 2016 to bylo až 900 nabídek textů), a k tomu, že někteří autoři zasílají i několik knih najednou, jsou u nás lektorace od roku 2017 zpoplatněny. Texty, které neprojdou placenou lektorací, se z kapacitních důvodů nemůžeme vůbec zabývat.

Cena za lektoraci není cenou za práci lektorů (kteří často čtením díla stráví i několik dnů), tu i nadále dotujeme, ale slouží jen k omezení počtu textů, kterými se můžeme zabývat, protože skutečně kvalitních lektorů není nekonečné množství.

Hodnotíme texty beletristické i poezii, ale poezii v knižní formě vydáváme jen pokud jde o skutečně zcela mimořádně kvalitní díla.

Lektoraci si můžete objednat na stránce Objednávka lektorace knihy za 1200 Kč.

Naše lektorace obsahují:

  1. Zhodnocení slovní zásoby díla a teoretický výpočet slovní zásoby autora provedený speciálním počítačovým programem Chief at editor v. 3.2® Professional, vyvinutým na základě analýzy několika set děl českých autorů.
  2. Zhodnocení gramatické kvality textu (úroveň pravopisu) - s příklady nejčastějších chyb.
  3. Zhodnocení stylistické kvality a bohatosti textu z hlediska používání literárních figur, popisů a dialogů - s příklady nejčastějších chyb.
  4. Zhodnocení dramatické výstavby textu z hlediska jeho formy, výstavby a dynamiky.
  5. Osobní názor lektora na originalitu, literární kvalitu a přínosnost díla.
  6. Osobní názor lektora, zda text je, či není publikovatelný, případně zda je publikovatelný pod naší hlavičkou.
  7. Kvalifikovaný odhad prodejnosti knihy na českém trhu.
  8. U velmi kvalitních a komerčně zajímavých textů nabídku smlouvy na vydání díla nákladem nakladatelství (pravděpodobnost cca 1 : 20).
  9. U dalších děl, která označí lektor za vhodná k vydání pod naší hlavičkou, ovšem nikoliv naším nákladem, nabídku na vydání pod naší hlavičkou investicí autora (pravděpodobnost cca 1 : 8).
  10. U děl, která lektor nedoporučuje publikovat, několik rad autorovi, co by měl do budoucna zlepšit, jakým směrem napnout své úsilí.

Jsme jediní v republice, kteří všechny zaslané texty (pokud si autor zaplatil lektoraci) skutečně čtou a kteří se autorům snaží formou lektorace dát alespoň základní zpětnou vazbu a součástí každé lektorace je mj. i automatické zhodnocení slovní zásoby autora, které je výsledkem objektivní počítačové analýzy speciálního redakčního programu Chief at editor v. 3.2® Professional, vycházejícího ze srovnání mnoha set českých textů autorů 20. a 21. století).

Děláme to proto, že aktivně vyhledáváme nové autory, před nimiž vidíme perspektivu (tj. jejichž díla mají podle našich lektorů výrazný potenciál jak komerční, tak literární). V našem nakladatelství začínalo několik autorů, kteří jsou dnes velmi známí a mají na svém kontě již mnoho vydaných knih (jako např. Jaroslava Černá), a publikujeme i knihy skutečně populárních současných autorů mladší i starší generace (jako je např. Jiří Pavel, Jan Kovanic, David Jan Novotný, Jiří Pešaut, Tonda Mazáč a další). V našem nakladatelství budete v dobré společnosti.

V současnosti vydáváme zhruba 120 knih ročně. Do vydání knih cca 60 autorů investujeme každý rok z vlastního několik milionů Kč. Dalším zhruba 60 autorům, kteří se nevejdou do momentálních kapitálových možností společnosti, ale přitom jejich texty mají nějakou literární kvalitu, nabízíme vydání jejich investicí pod hlavičkou nakladatelství. Přičemž všem těmto autorům zajišťujeme distribuci do největších českých distribučních společností (např. Euromedia, Dobrovský a Kosmas).

Je třeba počítat s tím, že pravděpodobnost, že právě do Vašeho textu budeme investovat naše peníze je zhruba 1:20, pravděpodobnost, že Vám nabídneme alespoň vydání Vaší investicí pod naší hlavičkou je pak zhruba 1:8.

Jen zhruba jedna kniha z padesáti se stane bestsellerem (tj. překročí alespoň 10.000 výtisků). 95 % knih se ani v průběhu několika let neprodá ve větším nákladu jak 1000 ks (to platí, mimochodem, na celém světě).

Ročně zcela odmítneme několik set textů, které dle nás nemají dostatečné kvality. Není se kvůli tomu třeba hned střílet, či nás navždy nenávidět, jsme jen lidé, ve svém odhadu kvality se můžeme i mýlit, ale vybírat prostě musíme. Pro autory, které odmítneme, ale kteří přesto chtějí mít svou knížku v ruce, je tu možnost výroby knihy tzv. „na klíč“ (mimo naši značku a naše distribuce, s jejich vlastním ISBN). Mohlo by se zdát, že když si autor vydání zaplatí, mohli bychom pod naší hlavičkou vydávat a následně distribuovat úplně všechno, ale to je velký omyl! Snížení celkové kvality našich knih by totiž poškodilo nás i naše autory v očích čtenářů, distributorů i knihkupců. Chceme, aby už sám fakt, že kniha vyjde pod námi, byl značkou toho, že kniha je kvalitní, či alespoň známkou toho, že (byť jde třeba o knížku začátečnickou), přece jen má autor nějaký zřejmý tvůrčí potenciál.

Začátečníkům důrazně doporučujeme přečíst si text Jak napsat dobrou knihu – je to text vzniklý v rámci naší redakce právě pro ně a je mrzuté, když musí naši lektoři nějakému autorovi znovu vypisovat základní chyby, které právě tento text shrnuje.

Podrobnosti k bodům 1 a 2

1.1. Text musí projít literární lektorací a redakční rada ho na základě lektorace buď odmítne, nebo schválí k vydání pod hlavičkou nakladatelství. Lektoraci si můžete objednat na stránce Objednávka lektorace knihy za 1200 Kč.

1.2. Po zaplacení lektorace autor zašle nakladatelství text na e-mail: info@beletris.cz.

1.3. Přijímáme pouze zcela dokončená a kompletní díla. I těch dostáváme každý rok několik set, proto pouhé ukázky, nápady, ideje, jednotlivé povídky a básničky zásadně nelektorujeme a neposuzujeme.

1.4. Fyzicky tištěné texty zaslané běžnou poštou nepřijímáme, neposuzujeme a nevracíme.

1.5. Text díla musí být zaslán jako jedna příloha e-mailu a to v některém z běžných textových formátů (např. Word nebo OpenOffice). Soubor musí být nezaheslovaný. Pokud máte např. každou kapitolu jako zvláštní dokument, sjednoťte je před odesláním do jednoho dokumentu.

1.6 Nezasílejte nám, prosím, texty v *.pdf. Různé zjednodušené exporty do *.pdf se v některých formátech našim lektorům špatně zobrazují, špatně čtou, nemohou s nimi aktivně pracovat a jsou nevhodné pro počítačovou analýzu.

1.7. Text by neměl obsahovat žádné obrázky (ty je možno dodat v případě doporučení k vydání později, stačí do průvodního e-mailu připsat, že tam budou, případně jejich počet a zda budou barevné, či černobílé), žádná atypická písma a nadstandardní grafické úpravy (posuzujeme literární kvalitu a komerční potenciál literárního díla – nikoliv designerský talent autora).

1.8. Lektorace trvá obvykle 14 dnů, maximálně měsíc, autor obdrží od nakladatelství e-mail, který obsahuje stručné lektorovo zhodnocení textu, příp. konkrétní připomínky a návrhy k autorově tvorbě, analýzu používání slovní zásoby autorem z našeho speciálního programu a závěr redakční rady.

1.9. Texty, které nevydáme, nearchivujeme a mažeme je jak ze serveru, tak z e-mailů, proto se na nás třeba po roce neobracejte s otázkou, zda váš text někde nemáme. Archivujeme pouze lektorace a kontakt na autora.

1.10. Pokud redakční rada, kterou tvoří šéfredaktor, ředitel redakční rady, obchodní ředitel a jednatel, schválí text k vydání, jsou v tomto e-mailu nabídnuty autorovi některé ze tří způsobů vydání:

A) Investicí nakladatelství (vše platí nakladatel, autor dostává standardní honorář z prodejů ve výši 5 % z doporučené prodejní ceny bez DPH – tj. tzv. pevné ceny – do 1000 prodaných kusů, a dále pak jeho honorář s každým dalším prodaným tisícem stoupá až do cca 24 % z DPC*).

B) Investicí autora (autor je pak vlastníkem všech vydaných knih a z prodejů obvykle dostává podíl 35 – 40 %). Takováto investice většinou obnáší vydání minimálně 600 výtisků, aby bylo možno uspokojit alespoň základní poptávku distributorů (knihkupci většinou berou novinky alespoň po pěti kusech a jen v ČR je na šest set prodejních míst).

C) Případně je možné vydat svůj text vlastní investicí jako e-knihu (cena za výrobu a korektury se pohybuje dle rozsahu textu od 5000 Kč výše). Pak autor dostává 65 % z ceny za stažení. E-kniha je oficiálním vydáním textu s vlastním ISBN, registrovaným Národní knihovnou v Praze, k e-knize si může u nás autor objednat tzv. limitované knižní vydání od 30 ks tištěných knih výše (takovéto knihy nejsou určeny ke knižní distribuci, nemají ISBN, jde o artefakty a jsou určeny pro autorovu soukromou potřebu – samozřejmě, že je může i osobně prodávat, např. na autorských čteních apod.).

Podrobnosti k bodu 3

Nakladatelství zajistí pro autora kompletní servis pro výrobu knihy (zajištění ISBN, jazykové a stylistické korektury, grafické návrhy obálky a ilustrace, navrhnuté či vytvořené v rámci nakladatelství, či zakoupené nakladatelstvím pro využití v díle v nevýhradní licenci od jeho smluvních partnerů, digitální úpravy fotografií, grafickou úpravu, zlom, náhledová pdf pro autorskou korekturu, zapracování 2 autorských korektur, výrobu čárového kódu, tisková pdf, prepress, osvit, montáž, tisk, knihařské zpracování, balení do papíru či fólie, přípravu nákladu k expedici, vyskladnění, ohlášku knihy do národního knihovnického systému, zaslání povinných výtisků, splnění nabídkové povinnosti, prezentaci na webu Svazu českých knihkupců a nakladatelů, případně dle dohody i další služby, jako např.: vytvoření speciální stránky knihy na facebooku, příp. je možno si připlatit i za výrobu podkladů pro inzerci, návrh pozvánky na křest knihy, zakoupení dalších fotografií a ilustrací apod. dle požadavků autora apod.).

Kniha je pak vydána vlastním nákladem autora, jde však o oficiální vydání s jeho vlastním ISBN – knihy jsou jeho majetkem a jejich distribuce je pak záležitostí autora (naši distributoři od nás berou pouze knihy vydané pod naší hlavičkou), naše nakladatelství může (ale nemusí) autorovi nabídnout prodej jeho knihy v našem e-shopu. Při vydání knihy s ISBN je nutno počítat s tím, že 5 výtisků knihy musí být zdarma zasláno do knihoven příslušných ze zákona (povinné výtisky) a 20 výtisků je třeba mít k dispozici pro knihovny, které si je ze zákona mohou, ale nemusí objednat (za takové výtisky ale už knihovny zaplatí autorovi jím stanovenou cenu).

Pokud se chcete vyhnout nabídkové povinnosti, můžete vydat knihu bez ISBN (jakožto artefakt), ale pak ji může prodávat (či rozdávat) jen osobně autor, u takových knih není šance je dostat do knihkupectví.

Obdobně je možno si u nás nechat vyrobit na klíč e-knihu. Autor ji pak může nabídnout ke stažení na svých či jakýchkoliv partnerských stránkách, naše nakladatelství může (ale nemusí) autorovi nabídnout prodej jeho knihy v našem e-shopu.

Další důležité informace:

Ať již je kniha vydána investicí nakladatelství, či autora, pokud vyjde pod hlavičkou nakladatelství, je jí vždy věnována stejná péče – od profesionálních korektur (případně literární redakce), přes grafickou úpravu, distribuci prostřednictvím největších českých distributorů k většině knihkupců, až po marketing, jako je zřízení speciální stránky na facebooku či grafický návrh pozvánek a plakátů na křest knihy.

Co se týče propagace:

Tisk plakátů a jejich umísťování do knihkupectví je záležitostí nad 20.000 Kč, do metra pak nad 70.000 Kč a tedy se vyplatí jen u zcela jasných bestsellerů, které jsou již v základním nákladu vydány v několika tisících výtisků, u většiny běžných titulů nemá taková reklama smysl, u literárních začátečníků může být dokonce i kontraproduktivní (velkolepá reklama na prvotinu nějakého začátečníka, která není skutečně geniální, si přímo koleduje o to, aby si na ní nějaký známý literární kritik zchladil svou momentálně podrážděnou žáhu, o všemožných literárních hejtařích, jimž činí sžíravé rozcupování nějakého textu ryzí uspokojení, ani nemluvě).

Inzerce v tištěných časopisech je pak již řadu let zcela neefektivní a nedoporučujeme ji (snad jen s výjimkou odborného či jinak úzce zaměřeného díla a specializovaného časopisu, např. rybářské povídky v časopise pro rybáře, a výjimkou je také inzerce titulu v časopisech knižních novinek distributorů – ta ovšem stojí zhruba od 4.000 Kč výše).

Nejefektivnější reklamou je spokojený čtenář, který knihu doporučí přátelům.

A velmi efektivní je vlastní autorova práce s knihou na sociálních sítích (zvláště facebook).

Investice do vydání vlastní knihy jsou pro každého autora daňově odečitatelnou položkou (přičemž nepotřebuje žádné IČ, ani nemusí být OSVČ).

Pokud je autor již předem rozhodnut investovat do vydání vlastní prostředky, je dobré to uvést v průvodním e-mailu. Obdobně je dobré uvést svůj věk, lektoři hodnotí texty dosti nezaujatě, ale pochopitelně budou přistupovat jinak k textu šedesátiletého autora, který již jen těžko zásadně promění svůj styl a erudici, a autora čtrnáctiletého, který může psát v tomto věku třeba i velmi špatně, ale z něhož ještě jednou může být slavný spisovatel.

Naši literární lektoři jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé s mnohaletou redakční a literární praxí a často dokážou odhadnout budoucí prodeje s přesností na stovky kusů. Přesto jsou to jen lidé a může se jim stát, že nedoporučí k vydání text, který se někdy v budoucnu stane bestsellerem. Pokud se to stane právě ve vašem případě, nemějte jim to za zlé. Tak už to v literatuře chodí.

Kontakt pro jakékoliv dotazy k vydání naleznete zde.

* DPC je doporučená prodejní cena. Z této částky se vypočítává honorář pro autora, nebo podíl z prodejů. V případě autorských honorářů a podílů vyplácených neplátcům DPH se vypočítávají z DPC snížené o DPH (10 % u knih a 21 % u e-knih), kterou odvádí nakladatelství státu. Pro autora či podílníka je vlastně DPC pevnou cenou (to znamená, že pokud někdo někde – např. nějaký knihkupec, či e-shop – prodává knihu se slevou, jeho se to netýká, stále dostává z každého prodaného kusu stejnou částku).