Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu beletris.cz, společnost BELETRIS Production s.r.o. nezasílá zákazníkům žádná upozornění ani nabídky, vyjma informací o vyřizování jejich aktuální objednávky, odkazů ke stažení objednaných datových souborů a vyjma předplatitelů, kteří dostávají e-zin LEMURIE e-mailem a jsou upozorněni na vypršení předplatného měsíc předem.
 
Provozovatel internetového obchodu beletris.cz, společnost BELETRIS Production s.r.o., zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a neposkytuje osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (např. údaje nutné k platebnímu styku či reklamaci: jméno, telefon a adresa).
 
Registrací na stránkách internetového obchodu beletris.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o její osobě a nákupech pro účely anonymních statistik.

Tento web je zabezpečen protokolem SSL, který pomocí HTTPS na základě certifikátu společnosti Active24 zaručuje, že spojení (session) a komunikace mezi serverem a klientem je šifrovaná, a tedy zabezpečená.
 
Údaje o číslech platebních karet a dalších návazných informacích jsou zadávány zákazníkem po provedení objednávky prostřednictvím oficiálního a zabezpečeného platebního systému smluvního partnera GoPay, licencované instituce Evropského měnového institutu (EMI) České národní banky, a provozovateli internetového obchodu nejsou sdělovány.
 
Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány, informuje o tom provozovatele internetového obchodu beletris.cz písemně na sídlo firmy nebo e-mailem na e-mailové adrese objednavky@beletris.cz

Texty, zaslané do nakladatelství k lektoraci autory, jsou okamžikem odeslání automaticky chráněny autorským právem a zákony, pokud neprobíhá jednání o vydání díla, jsou po provedení lektorace a případné kalkulace smazány. Nepište nám tedy, prosím, např. po roce, zda někde nemáme Váš text, nearchivujeme je.

Naše stránky používají tzv. cookies - na jejich použití upozorňuje dle zákona banner, který je vidět v patě každé stránky, pokud si ho nevypnete. Více informací naleznete na stránce: Cookies.