Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu beletris.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího, společnosti BELETRIS Production s.r.o., IČ: 02818108, DIČ: CZ02818108 (dále jen „prodávající“), na adrese www.beletris.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Pravidla plateb:

On-line platba předem (např. platební kartou, SMS a pod.) musí být provedena do jedné hodiny od potvrzení objednávky, jinak se platební brána uzavře a platební údaje přestanou být platné. Bankovní převod musí být uskutečněn do 7 dnů.

Nezaplacené objednávky nemusíte mazat, ani nám kvůli nim psát a odvolávat je, po čase se smažou automaticky. Mezitím můžete klidně objednávat dál, nikoho nijak nepenalizujeme.

Pouze, pokud byste si nepřevzali zboží na dobírku a vrátilo se nám, můžeme po vás v budoucnu požadovat potvrzení objednávky, pokud by se to stalo vícekrát, můžeme vaši adresu zablokovat.

Obsah:

A. Ochrana osobních údajů
B. Obchodní podmínky
C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
E. Dodací podmínky a platební podmínky
F. Poštovné a balné Česká republika
G. Poštovné a balné do zahraničí
H. Reklamace vad zboží kupujícím
I. Bezpečnost
J. Archivace dat poskytnutých zákazníkem
K. EET
L. Závěrečná ustanovení

A. Ochrana osobních údajů

1. Veškerý internetový platební styk probíhá přes společnost GoPay, licencovanou instituci Evropského měnového institutu (EMI) České národní banky. Tento web je zabezpečen protokolem SSL, který pomocí HTTPS na základě certifikátu společnosti Active24 zaručuje, že spojení (session) a komunikace mezi serverem a klientem je šifrovaná, a tedy zabezpečená.

2. Nakladatelství BELETRIS nezasílá zákazníkům žádné nabídky, reklamy, upozornění ani jiné spamy, vyjma informací o průběhu doručování aktuální objednávky a vyjma předplatitelů časopisu LEMURIE, kteří dostávají e-zin e-mailem a jsou upozorněni na vypršení předplatného měsíc předem.

3. Údaje při registraci slouží výhradně pro účely fakturace, (ke každému nákupu si můžete ve svém účtu v sekci Přehled objednávek stáhnout či vytisknout automaticky vystavenou fakturu), cizincům pak k uplatnění nároku na odpočet DPH.

4. Kompletní data registrace jsou uloženy v kódované formě výlučně na externím serveru, nakladatelství je neposkytuje v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

5. Data slouží pro vyčíslení celkového počtu objednávek a stažení sloužícím pro statistiky Ministerstva kultury, které je nakladatelství povinno poskytovat ze zákona. Data, která nejsou nutná pro registraci (tj. nejsou označena červenou hvězdičkou) slouží výlučně pro interní anonymní statistiku, která je určena pro vylepšování služeb zákazníkům.

6. Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány, informuje o tom provozovatele internetového obchodu na e-mailové adrese objednavky@beletris.cz

7. Registrací na stránkách internetového obchodu beletris.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o své osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu beletris.cz zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu platných zákonů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

B. Obchodní podmínky

8. Prodávající nabízí na stránkách www.beletris.cz knihy, e-knihy, periodické a neperiodické publikace a další doplňkový sortiment (dále jen zboží).

9. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není níže stanoveno jinak.

10. Ceny uvedené na www.beletris.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a příp. slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží. Zvlášť se účtuje poštovné v případě fyzických zásilek (nikoliv u e-knih apod.).

11. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12. Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český nebo anglický jazyk.

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

13. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny systému www.beletris.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

14. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.

15. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.

16. Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku fyzického zboží na dobírku a předem zaplacenou objednávku fzického zboží lze zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit příslušným formulářem, e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Nezaplacené objednávky virtuálního zboží není třeba rušit, po čase se zruší. Zaplacené objednávky virtuálního zboží nelze zrušit, protože jsou vyřizovány a doručovány automaticky v řádu vteřin.

17. Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud se zboží již nedodává, nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.

18. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

19. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

20. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci systému beletris.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

21. Kupující má právo dle zákona bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, jak zaslaného, tak odebraného osobně. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.

22. Zákazník v tomto případě nemá nárok na vrácení poštovného. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží, není-li dohodnuto jinak.

23. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na dodávku v případech fyzicky dodaných audio, video a audiovizuálních nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal, dále lektorací, novin, periodik, časopisů a e-knih a dalších datových souborů dodaných prostřednictvím internetu a e-mailu.

E. Dodací podmínky a platební podmínky:

24. Dodací lhůta:

24.1. Lhůta k odeslání u zboží na skladě činí zpravidla max. pět pracovních dnů od obdržení objednávky (většinou do druhého dne), doručení obvykle probíhá do druhého dne po odeslání (max. do pěti pracovních dnů). Celková dodací lhůta tedy obvykle činí 3 pracovní dny (maximálně 10 pracovních dnů).

24.2. Dodací lhůta k odeslání u zboží, které není v den odeslání objednávky na skladě, činí max. deset pracovních dnů. Celková dodací lhůta tedy činí max. 15 pracovních dnů (obvykle 8 pracovních dnů).

24.3. Dodací lhůta zásilek do zahraničí může dosáhnout až jednoho měsíce.

25. Způsob dodání:

25.1. Balíkem na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p.

25.2. Obchodním balíkem prostřednictvím České pošty, s.p. – při platbě prostřednictvím systému GoPay.

25.3. E-mailem, obsahujícím odkaz ke stažení či lektoraci.

25.4. Nakladatelství BELETRIS provozuje ve vybraných obdobích roku kulturní a prezentační BookPoint. Dodání zboží na BookPoint je zdarma. Pokud je BookPoint v provozu, je v možnostech doručení zobrazena možnost doručit zboží buď na dobírku, či po platbě předem na tento BookPoint a zákazník si ho tam může poté odebat buď na dobírku, či bezplatně. Doručovatelem zboží je v takovém případě společnost FUTURE Corporation, s.r.o. a zboží je na stánku k dispozici nejdéle do 24 hodin do následujícího dne, vyjma neděle (pak je doručeno na BookPoint v pondělí). Zboží je na BookPointu k dispozici po dobu 6 dnů. Poté je umístěno na sklad a jeho opětovné umístění na BookPoint je nutno si domluvit telefonicky na tel.: +420 720 974 471. Pokud není zboží objednané na BookPoint odebráno do 30 dnů, je objednávka zrušena a v případě platby předem je zákazníkovi vrácena částka zaplacená za zboží, snížená o manipulační poplatek 50 Kč.

25.5. Nakladatelství BELETRIS neprovozuje kamenný obchod, osobní koupě není možná, vyjma objednávek nad 20 ks, které je pak možno si po předchozí domluvě na tel.: +420 720 974 471 odebrat přímo v knižním skladě v ulici Vosmíkových 1003/30, Praha 8.

25.6. Zvláštní službou je lektorace textu. Lektorace je standardně zasílána do 14 dnů od obdržení textu. Protože je však závislá na práci jednoho konkrétního lektora, jemuž byl text zadán a který zvláště v případě rozsáhlejších textů může strávit čtením díla i mnoho dnů, a může např. onemocnět a podobně, může výjimečně dojít ke zpoždění ve vypracování lektorace. Autor se může kdykoliv informovat na stav zpracování lektorace na tel.: +420 720 974 471 (pracovní dny 10.00–17.00). Pokud by nebyla lektorace vypracována ani do jednoho měsíce od zaslání textu, má zákazník nárok na plné vrácení platby, a to bez prodlení.

F. Poštovné a balné Česká republika

26. Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na území České republiky poštovné a balné ve výši 92 Kč.

27. Způsob platby:

Dle volby kupujícího a způsobu odběru zboží:

27.1. dobírka (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného)

27.2. platba prostřednictvím platebního systému GoPay (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného)

27.3. pokud je v provozu BookPoint, doručení na BookPoint (viz bod 25.4)

28. Ke každé objednávce je automaticky vystaven platební doklad, který je možno si stáhnout či vytisknout z internetu na adrese: http//beletris.cz v sekci: Můj účet / Přehled objednávek ve formátu pdf.

G. Poštovné a balné do zahraničí

29. Při platbě do zahraničí bude částka 92 Kč navýšena o rozdíl mezi touto částkou a částkou, účtovanou Českou poštou za zboží dopravené do zahraničí ve výši dle aktuálního ceníku České pošty (viz ZDE). Dále platí body z písmena F.

H. Reklamace vad zboží kupujícím.

30. Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

31. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Zboží bylo poškozeno živly po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.

32. Práva plynoucí ze záruky

Kupující při uplatnění záruky má:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

33. Vyřízení reklamace

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

telefonicky na čísle +420 720 974 471

na e-mailovou adresu prodávajícího: objednavky@beletris.cz

poštou na adresu sídla prodávajícího: BELETRIS Production s.r.o., Prvního pluku 347/12a, Karlín, 186 00 Praha 8

Nakladatelství BELETRIS neprovozuje kamenný obchod, osobní reklamace není možná.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit: reklamované zboží, stručný popis závady a v případě zaslání reklamace poštou doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad).

Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

I. Bezpečnost

Provozovatel internetového obchodu beletris.cz a jeho obchodní partneři se zavazují, že všechny údaje, které o kupujícím získají v souvislosti s provozem tohoto obchodu, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužijí, ani je neposkytnou neoprávněným osobám. Tento web je zabezpečen protokolem SSL, který pomocí HTTPS na základě certifikátu společnosti Active24 zaručuje, že spojení (session) a komunikace mezi serverem a klientem je šifrovaná, a tedy zabezpečená.

J. Archivace dat poskytnutých zákazníkem

Údaje o uskutečněných obchodech s kupujícím jsou archivovány v databázi prodávajícího.

Kupující, který nemá vůči prodávajícímu žádné nevypořádané závazky, má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li jej o to písemnou formou či e-mailem. Prodávající se zavazuje v takovém případě nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat.

Texty, zaslané do nakladatelství k lektoraci autory, jsou okamžikem odeslání automaticky chráněny autorským právem a zákony, pokud neprobíhá jednání o vydání díla, jsou po provedení lektorace a případné kalkulace smazány. Nepište nám tedy, prosím, např. po roce, zda někde nemáme Váš text, nearchivujeme je.

Naše stránky používají tzv. cookies - na jejich použití upozorňuje dle zákona banner, který je vidět v patě každé stránky, pokud si ho návštěvník stránek nevypne. Více informací naleznete na stránce: Cookies.

K. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Datovou zprávu předává provozovatel našeho platebního systému, společnost GoPay, do EET v okamžiku autorizace platby.  Obdržený Fiskální identifikační kód (FIK) následně předává nám a zobrazuje na účtence zákazníkovi.

Zobrazení účtenky zajišťuje společnost GoPay prostřednictvím tzv. stavu platby, což je rozhraní, ve kterém mohou zákazníci sledovat, v jakém stavu se nachází jimi zadaná platba.

Do stavu platby má každý zákazník přístup přes odkaz zaslaný e-mailem v okamžiku odeslání platby na platební bráně. Jde o odkaz s názvem Informace o vaší platbě z www.beletris.cz zaslaný z adresy GoPay (gopay@gopay.cz). Po jeho rozkliknutí si zobrazíte účtenku se všemi náležitostmi EET. Účtenku si můžete vytisknout (typicky klávesovou zkratkou Alt + P), či uložit v počítači (např. jako snímek obrazovky PrintScreen a podobně).

Pokud ve své poště email s odkazem na EET účtenku nevidíte, zkontrolujte si nejdříve složky Spam, Nevyžádaná pošta apod.

U dobírek je účtenka věcí dodavatele (např. Česká pošta).

L. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory lze řešit i mimosoudně.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 25. října 2017 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.